Bara ett är nödvändigt

Joel Mag­nus­son pre­di­kar från Lukas 10:38–42 (inspel­ning från för­sam­lings­dag på EFS, Dyrön). 

Other Ser­mons
Recent terms