Om våra församlingar

Vi är två mis­sions­för­sam­ling­ar på Tjörn — Val­la och Klö­vedal - som på de lite mer fri­kyr­kog­le­sa delar­na av ön vill spri­da evan­ge­li­et om Jesus Kristus och ver­ka för Guds rikes utbre­dan­de. ”Navet” i vårt arbe­te är det gemen­sam­ma guds­tjänst­fi­ran­det, som vi möts till var­je sön­dag.

På vår hem­si­da kan Du se vad som hän­der i våra mis­sions­kyr­kor, lyss­na på pre­dik­ning­ar, se på inspe­la­de guds­tjäns­ter och ta del av annan infor­ma­tion.
Vi är en del av sam­fun­det Equme­ni­a­kyr­kan (en sam­man­slag­ning av f d Svens­ka Mis­sions­kyr­kan, Meto­dist­kyr­kan i Sve­ri­ge och Svens­ka Bap­tist­sam­fun­det) men väl­jer av oli­ka skäl fort­fa­ran­de att kal­la oss för missionsförsamlingar.

Kon­tak­ta oss gär­na om Du und­rar över något! 

Vi är två mis­sions­för­sam­ling­ar på Tjörn — Val­la och Klö­vedal - som på de lite mer fri­kyr­kog­le­sa delar­na av ön vill spri­da evan­ge­li­et om Jesus Kristus och ver­ka för Guds rikes utbre­dan­de. ”Navet” i vårt arbe­te är det gemen­sam­ma guds­tjänst­fi­ran­det, som vi möts till var­je sön­dag. På vår hem­si­da kan Du se vad som hän­der i våra mis­sions­kyr­kor, lyss­na på pre­dik­ning­ar, se på inspe­la­de guds­tjäns­ter och ta del av annan information.

Vi är en del av sam­fun­det Equme­ni­a­kyr­kan (en sam­man­slag­ning av f d Svens­ka Mis­sions­kyr­kan, Meto­dist­kyr­kan i Sve­ri­ge och Svens­ka Bap­tist­sam­fun­det) men
väl­jer av oli­ka skäl fort­fa­ran­de att kal­la oss för missionsförsamlingar.

Kon­tak­ta oss gär­na om Du und­rar över något!

Klövedals missionskyrka