Klövedals missionsförsamling

Klövedals missionskyrka

Klö­vedals mis­sions­för­sam­ling bil­da­des sam­ma år som Svens­ka Mis­sions­för­bun­det, 1878. För­sam­ling­en består i dag av ett tret­ti­o­tal med­lem­mar, och vi sam­las regel­bun­det till gemen­sam­ma guds­tjäns­ter med mis­sions­för­sam­ling­en i Val­la.

Vår mis­sions­kyr­ka lig­ger längs väg 731 mel­lan Röra kors­väg och Val­säng, se kar­ta nedan.


Klö­vedals mis­sions­kyr­ka
Nor­ra Val­säng 30
471 92 Klövedal

Bank­gi­ro: 5494–8500
Swish: 123 137 95 10

Kontaktpersoner

Joel Magnusson

Mikael Andersson