Kommande händelser

Senaste blogginlägg

Senaste predikningar

Vi är två mis­sions­för­sam­ling­ar på Tjörn — i Val­la och Klö­vedal — som vill spri­da evan­ge­li­et om Jesus Kristus och ver­ka för Guds rikes utbredande.

Tack för att Du tit­tar förbi!

Kommande händelser

Blogginlägg

Senaste predikan