Kommande händelser

Ing­et eve­ne­mang hittades! 
Visa fler

Senaste blogginlägg

Joel Magnusson

Vi tror på syndernas förlåtelse 

Vi tror att syn­der­nas för­lå­tel­se är det alla män­ni­skor dju­past läng­tar efter och behö­ver, och att evan­ge­li­et om Jesus Kristus är de enda verk­ligt goda nyhe­ter­na om hur alla män­ni­skor kan ta emot den.

Läs mer 

Senaste predikningar

Vi är två mis­sions­för­sam­ling­ar på Tjörn — i Val­la och Klö­vedal — som vill spri­da evan­ge­li­et om Jesus Kristus och ver­ka för Guds rikes utbredande.

Tack för att Du tit­tar förbi!

Kommande händelser

Bibelsamtal

Vi träf­fas hem­ma hos Els-Marie och läser bibeln och sam­ta­lar uti­från en rad frå­gor kopp­la­de till tex­ten vi läst. Vi avslu­tar med att fika tillsammans. 

04 okt
10:0012:00
Hem­ma hos Els-Marie Ols­son
Kål­le­kärr 50, Kållekärr

Gudstjänst

På sön­da­gar möts vi till guds­tjänst — varan­nan vec­ka i Klö­vedal, varan­nan vec­ka i Val­la — och vi sam­las för att ära och lov­sjunga Gud, […]

08 okt
11:0012:30
Klö­vedals Mis­sions­kyr­ka
Nor­ra Val­säng 30, Klövedal

Nattvardsgudstjänst

På sön­da­gar möts vi till guds­tjänst — varan­nan vec­ka i Klö­vedal, varan­nan vec­ka i Val­la — och vi sam­las för att ära och lov­sjunga Gud, […]

15 okt
11:0012:30
Val­la Mis­sions­kyr­ka
Sör­by­vä­gen 48, Hjälteby
Ing­et eve­ne­mang hittades! 
Visa fler

Blogginlägg

Senaste predikan