Kommande händelser

Ing­et eve­ne­mang hittades! 
Visa fler

Senaste blogginlägg

Joel Magnusson

Guds tidsplan 

Gud är ald­rig för­se­nad och ald­rig för tidig, han hand­lar all­tid efter sin tids­plan pre­cis vid det till­fäl­le han tänkt sig.

Läs mer 
Joel Magnusson

En evig seger 

Om män­ni­skor på över­fyll­da are­nor i eufo­ri firar seg­rar för sitt fot­bollslag, hur myc­ket mer bor­de vi som krist­na då inte fira Jesu slut­gil­ti­ga seger på korset?

Läs mer 

Senaste predikningar

Vi är två mis­sions­för­sam­ling­ar på Tjörn — i Val­la och Klö­vedal — som vill spri­da evan­ge­li­et om Jesus Kristus och ver­ka för Guds rikes utbredande.

Tack för att Du tit­tar förbi!

Kommande händelser

Sopplunch

Sopp­lunch för dig som är dag­le­dig och vill mötas till en stunds gemen­skap. Vi äter till­sam­mans och har ock­så en kor­ta­re andakt. Varmt välkommen!

06 dec
12:0014:00
Klö­vedals Mis­sions­kyr­ka
Nor­ra Val­säng 30, Klövedal

Julkonsert

En efter­mid­dag där vi får lyss­na till sång­er om den krist­na julens fan­tas­tis­ka bud­skap. Med­ver­kan av för­sam­ling­ar­nas sång­a­re och musi­ker.  Varmt väl­kom­men att vara med!

10 dec
16:0017:30
Val­la Mis­sions­kyr­ka
Sör­by­vä­gen 48, Hjälteby

Bibelsamtal

Vi träf­fas hem­ma hos Els-Marie och läser bibeln och sam­ta­lar uti­från en rad frå­gor kopp­la­de till tex­ten vi läst. Vi avslu­tar med att fika tillsammans. 

13 dec
10:0012:00
Hem­ma hos Els-Marie Ols­son
Kål­le­kärr 50, Kållekärr
Ing­et eve­ne­mang hittades! 
Visa fler

Blogginlägg

Senaste predikan