Kommande händelser

Ing­et eve­ne­mang hittades! 
Visa fler

Senaste blogginlägg

Joel Magnusson

Ögon som ser 

Om Gud inte öpp­nar våra ögon för­blir vi som Emmaus­vand­rar­na; vi har san­ning­en mitt fram­för ögo­nen utan att vi vare sig för­står den, för­vand­las av den eller gläds över den.

Läs mer 
Kors
Joel Magnusson

Vi följer i Jesu fotspår 

Den krist­na påsken är fak­tiskt den mest avgö­ran­de och bety­del­se­ful­la vec­kan i hela världs­hi­sto­ri­en, eftersom Jesus Kristus dör och upp­står och full­bor­dar män­ni­skans fräls­ning. Veckobrevet

Läs mer 

Senaste predikningar

Låt oss ha blic­ken fäst på Jesus, trons upp­hovs­man och fullkomnare. 

Vi är två mis­sions­för­sam­ling­ar på Tjörn — i Val­la och Klö­vedal — som vill spri­da evan­ge­li­et om Jesus Kristus och ver­ka för Guds rikes utbredande.

Tack för att Du tit­tar förbi!

BLOGGINLÄGG

Senaste predikan

KALENDER

Månads­vis Vec­ko­vis Dag­li­gen

maj 2024

Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1 maj
Inga eve­ne­mang
Events for 2 maj
Inga eve­ne­mang
Events for 3 maj
Inga eve­ne­mang
Events for 4 maj
Inga eve­ne­mang
Events for 5 maj
Events for 6 maj
Inga eve­ne­mang
Events for 7 maj
18:00 — 20:30

Symöte

Val­la Missionskyrka
Events for 8 maj
12:00 — 14:00

Sopplunch

Klö­vedals Missionskyrka
Events for 9 maj
Events for 10 maj
Inga eve­ne­mang
Events for 11 maj
Inga eve­ne­mang
Events for 12 maj
Events for 13 maj
Inga eve­ne­mang
Events for 14 maj
Inga eve­ne­mang
Events for 15 maj
10:00 — 12:00

Bibelsamtal

Hem­ma hos Els-Marie Olsson
Events for 16 maj
Events for 17 maj
Inga eve­ne­mang
Events for 18 maj
Inga eve­ne­mang
Events for 19 maj
Events for 20 maj
Inga eve­ne­mang
Events for 21 maj
Inga eve­ne­mang
Events for 22 maj
Inga eve­ne­mang
Events for 23 maj
Inga eve­ne­mang
Events for 24 maj
Inga eve­ne­mang
Events for 25 maj
Inga eve­ne­mang
Events for 26 maj
Events for 27 maj
Inga eve­ne­mang
Events for 28 maj
18:00 — 20:30

Symöte

Val­la Missionskyrka
Events for 29 maj
10:00 — 12:00

Bibelsamtal

Hem­ma hos Els-Marie Olsson
10:00 — 12:00

Bibelsamtal

Hem­ma hos Els-Marie Olsson
Events for 30 maj
Inga eve­ne­mang
Events for 31 maj
Inga eve­ne­mang