Valla missionsförsamling

Valla missionskyrka

Val­la mis­sions­för­sam­ling bil­da­des redan 1873, och fanns där­med med redan vid Svens­ka Mis­sions­för­bun­dets bildan­de 1878. För­sam­ling­en består i dag av ett tret­ti­o­tal med­lem­mar, och vi sam­las regel­bun­det till gemen­sam­ma guds­tjäns­ter med mis­sions­för­sam­ling­en i Klövedal.

Vår mis­sions­kyr­ka lig­ger längs väg 711 mel­lan Höviksnäs/Häggvall och Sunds­by, se kar­ta nedan. 

Val­la mis­sions­kyr­ka
Sör­by­vä­gen 48
471 72 Hjälteby

Bank­gi­ro: 637‑3872
Swish: 123 064 34 29

Kontaktpersoner

Joel Magnusson

Niklas Andersson