Församlingsdag, Fotö

Händelsedetaljer

  • lördag | 9 oktober, 2021
  • Hela dagen
  • 073-916 14 16

Lör­dag den 9 okto­ber åker vi till Fotö och till för­sam­ling­en Sions loka­ler. Vi sam­las vid Myg­ge­näs kors­väg kl. 09:00 för att till­sam­mans åka ner till Fotö. Slut­tid för dagen har vi ännu inte bestämt utan det­ta får vi åter­kom­ma med, men vi stan­nar åtminsto­ne till kväl­len. Maten kom­mer vi lösa på plats, anting­en att vi åker till Nim­bus och äter på restau­rang­en eller att vi bestäl­ler hämt­mat till kyr­kan. Ta med egen fika­korg till förmiddagskaffet/fikat som vi äter direkt då vi kom­mer till kyr­kan. Avgif­ten för dagen får vi även åter­kom­ma med.

Vi kal­lar det för för­sam­lings­dag, men även du som inte är med i för­sam­ling­en är natur­ligt­vis väl­kom­men att vara med. Bara roligt i såda­na fall!