Events

Års­vis Månads­vis Vec­ko­vis Dag­li­gen Lis­ta
april 2024

Gudstjänst

På sön­da­gar möts vi till guds­tjänst — varan­nan vec­ka i Klö­vedal, varan­nan vec­ka i Val­la — och vi sam­las för att ära och lov­sjunga Gud, […]
28 apr
11:0012:30
Val­la Mis­sions­kyr­ka
Sör­by­vä­gen 48, Hjälteby
Ing­et eve­ne­mang hittades!