Events

Års­vis Månads­vis Vec­ko­vis Dag­li­gen Lis­ta
decem­ber 2023

Julkonsert

En efter­mid­dag där vi får lyss­na till sång­er om den krist­na julens fan­tas­tis­ka bud­skap. Med­ver­kan av för­sam­ling­ar­nas sång­a­re och musi­ker.  Varmt väl­kom­men att vara med!
10 dec
16:0017:30
Val­la Mis­sions­kyr­ka
Sör­by­vä­gen 48, Hjälteby

Bibelsamtal

Vi träf­fas hem­ma hos Els-Marie och läser bibeln och sam­ta­lar uti­från en rad frå­gor kopp­la­de till tex­ten vi läst. Vi avslu­tar med att fika till­sam­mans. 
13 dec
10:0012:00
Hem­ma hos Els-Marie Ols­son
Kål­le­kärr 50, Kållekärr

Styrelsemöte

Gemen­samt sty­rel­se­mö­te för för­sam­lings­sty­rel­ser­na i Val­la och Klö­vedal.
14 dec
19:0020:30
Klö­vedals Mis­sions­kyr­ka
Nor­ra Val­säng 30, Klövedal

Nattvardsgudstjänst

På sön­da­gar möts vi till guds­tjänst — varan­nan vec­ka i Klö­vedal, varan­nan vec­ka i Val­la — och vi sam­las för att ära och lov­sjunga Gud, […]
17 dec
11:0012:30
Klö­vedals Mis­sions­kyr­ka
Nor­ra Val­säng 30, Klövedal

Julotta

Vi inle­der jul­da­gen på bäs­ta möj­li­ga sätt; genom att fira julot­ta till­sammmans kring julens cent­rum — Jesus Kristus.  Varmt väl­kom­men!
25 dec
07:0008:30
Val­la Mis­sions­kyr­ka
Sör­by­vä­gen 48, Hjälteby

Bibelsamtal

Vi träf­fas hem­ma hos Els-Marie och läser bibeln och sam­ta­lar uti­från en rad frå­gor kopp­la­de till tex­ten vi läst. Vi avslu­tar med att fika till­sam­mans. 
27 dec
10:0012:00
Hem­ma hos Els-Marie Ols­son
Kål­le­kärr 50, Kållekärr
janu­a­ri 2024

Gudstjänst

På sön­da­gar möts vi till guds­tjänst — varan­nan vec­ka i Klö­vedal, varan­nan vec­ka i Val­la — och vi sam­las för att ära och lov­sjunga Gud, […]
01 jan
11:0012:30
Val­la Mis­sions­kyr­ka
Sör­by­vä­gen 48, Hjälteby

Bibelsamtal

Vi träf­fas hem­ma hos Els-Marie och läser bibeln och sam­ta­lar uti­från en rad frå­gor kopp­la­de till tex­ten vi läst. Vi avslu­tar med att fika till­sam­mans. 
10 jan
10:0012:00
Hem­ma hos Els-Marie Ols­son
Kål­le­kärr 50, Kållekärr

Bibelsamtal

Vi träf­fas hem­ma hos Els-Marie och läser bibeln och sam­ta­lar uti­från en rad frå­gor kopp­la­de till tex­ten vi läst. Vi avslu­tar med att fika till­sam­mans. 
24 jan
10:0012:00
Hem­ma hos Els-Marie Ols­son
Kål­le­kärr 50, Kållekärr
feb­ru­a­ri 2024

Bibelsamtal

Vi träf­fas hem­ma hos Els-Marie och läser bibeln och sam­ta­lar uti­från en rad frå­gor kopp­la­de till tex­ten vi läst. Vi avslu­tar med att fika till­sam­mans. 
07 feb
10:0012:00
Hem­ma hos Els-Marie Ols­son
Kål­le­kärr 50, Kållekärr

Bibelsamtal

Vi träf­fas hem­ma hos Els-Marie och läser bibeln och sam­ta­lar uti­från en rad frå­gor kopp­la­de till tex­ten vi läst. Vi avslu­tar med att fika till­sam­mans. 
21 feb
10:0012:00
Hem­ma hos Els-Marie Ols­son
Kål­le­kärr 50, Kållekärr
mars 2024

Bibelsamtal

Vi träf­fas hem­ma hos Els-Marie och läser bibeln och sam­ta­lar uti­från en rad frå­gor kopp­la­de till tex­ten vi läst. Vi avslu­tar med att fika till­sam­mans. 
06 mar
10:0012:00
Hem­ma hos Els-Marie Ols­son
Kål­le­kärr 50, Kållekärr
Ing­et eve­ne­mang hittades! 
Visa fler