Bibelsamtal

Vi träf­fas hem­ma hos Els-Marie och läser bibeln och sam­ta­lar uti­från en rad frå­gor kopp­la­de till tex­ten vi läst. Vi avslu­tar med att fika tillsammans. 

Datum

onsdag 29 maj 2024

Tid

10:00 - 12:00

Platser

Hemma hos Els-Marie Olsson
Hemma hos Els-Marie Olsson
Kållekärr 50, Kållekärr