Församlingsdag

För­sam­lings­dag på EFS, Dyrön. Fär­jan avgår från Rön­nängs bryg­ga kl. 09:35, och vi inle­der sedan Dyrö­vis­tel­sen med att fira guds­tjänst till­sam­mans med EFS-för­sam­ling­en kl. 10:30. Där­ef­ter fort­sät­ter vi för­sam­lings­da­gen till­sam­mans fram till cir­ka kl. 18–19. Mer infor­ma­tion kommer. 

Hop­pas att Du föl­jer med!

Datum

söndag 17 september 2023
Expired!

Tid

09:35 - 19:30

Platser

EFS Dyrön
EFS Dyrön
Hamnvägen 27, Dyrön

Speaker

  • Joel Magnusson
    Joel Magnusson

    Joel arbe­tar som pas­tor i mis­sions­för­sam­ling­ar­na i Val­la och Klövedal.