Guds stora plan

Att läsa Bibeln utan att kän­na till “den röda trå­den”, kan vara lika svårt som att läg­ga ett tusen­bi­tars pus­sel utan kar­tong­ens fram­si­da. Orsa­ken till att många var­ken läser sin Bibeln eller för­står vad man läser beror just på att man sak­nar Bibelns sam­man­häng­an­de berät­tel­se — Guds fräls­nings­plan genom Jesus Kristus. Man ser inte hur de oli­ka delar­na och berät­tel­ser­na fak­tiskt häng­er ihop och utgör en helhet.

Under nio ons­dags­kväl­lar går vi till­sam­mans ige­nom Bibelns sam­man­häng­an­de berät­tel­se, med hjälp av boken “Guds sto­ra plan” av Vaug­han Roberts. Vår för­hopp­ning och bön är att så många som möj­ligt skall fin­nas med vid des­sa till­fäl­len, i över­ty­gel­sen om att det kom­mer hjäl­pa dig att bätt­re för­stå vad du läser i din Bibeln.

Datum

onsdag 6 april 2022
Expired!

Tid

19:00 - 20:30

Platser

Klövedals Missionskyrka
Klövedals Missionskyrka
Norra Valsäng 30, Klövedal