Gudstjänst

På söndagar möts vi till gudstjänst - varannan vecka i Klövedal, varannan vecka i Valla - och vi samlas för att ära och lovsjunga Gud, be tillsammans och lyssna till predikan. Ungefär en gång i månaden firar vi också nattvard tillsammans. 

Efter gudstjänsten, som brukar vara cirka 1,5 timma, fortsätter gemenskapen kring fikaborden.

Datum

söndag 28 juli 2024

Tid

11:00 - 12:30

Speaker

  • Göran Andreasson

    Göran ver­ka­de som ung­doms­le­da­re och pas­tor i mis­sions­för­sam­ling­ar­na på Tjörn under 1970-talet, och har där­ef­ter arbe­tat inom såväl Svens­ka Mis­sions­för­bun­det som Fräls­nings­ar­mén — både i Sve­ri­ge och utom­lands. Nu bor han åter­i­gen till­sam­mans med sin fru Anne­li i Sur­dal på Tjörn. 

Platser

Klövedals Missionskyrka
Klövedals Missionskyrka
Norra Valsäng 30, Klövedal