Gudstjänst

På söndagar möts vi till gudstjänst - varannan vecka i Klövedal, varannan vecka i Valla - och vi samlas för att ära och lovsjunga Gud, be tillsammans och lyssna till predikan. Ungefär en gång i månaden firar vi också nattvard tillsammans. 

Efter gudstjänsten, som brukar vara cirka 1,5 timma, fortsätter gemenskapen kring fikaborden.

Datum

söndag 14 juli 2024
Expired!

Tid

11:00 - 12:30

Speaker

  • Jeremia Magnusson

    Jere­mia är 25 år gam­mal och upp­vux­en i Fis­ke­bäck. Han är äldst av fyra sys­kon och bror­son till Joel. Han har tidi­ga­re läst på Götabro bibel­sko­la, och stu­de­rar nu teo­lo­gi på För­sam­lings­fa­kul­te­ten i Göteborg. 

Platser

Klövedals Missionskyrka
Klövedals Missionskyrka
Norra Valsäng 30, Klövedal