Gudstjänst

På söndagar möts vi till gudstjänst - varannan vecka i Klövedal, varannan vecka i Valla - och vi samlas för att ära och lovsjunga Gud, be tillsammans och lyssna till predikan. Ungefär en gång i månaden firar vi också nattvard tillsammans. 

Efter gudstjänsten, som brukar vara cirka 1,5 timma, fortsätter gemenskapen kring fikaborden.

Datum

söndag 7 juli 2024
Expired!

Tid

11:00 - 12:30

Speaker

  • Gustav Nilsson

    Gus­tav är från Tjörn, men bor nume­ra i Göte­borg och är med­lem i Göte­borgs Inter­na­tio­nel­la Bap­tist­kyr­ka. För till­fäl­let stu­de­rar han till civilin­gen­jör med en mas­ter i aku­stik på Chalmers.

Platser

Valla Missionskyrka
Valla Missionskyrka
Sörbyvägen 48, Hjälteby