Gudstjänst

På sön­da­gar möts vi till guds­tjänst — varan­nan vec­ka i Klö­vedal, varan­nan vec­ka i Val­la — och vi sam­las för att ära och lov­sjunga Gud, be till­sam­mans och lyss­na till pre­di­kan. Unge­fär en gång i måna­den firar vi ock­så natt­vard tillsammans. 

Efter guds­tjäns­ten, som bru­kar vara cir­ka 1,5 tim­ma, fort­sät­ter gemen­ska­pen kring fikaborden. 

Varmt väl­kom­men att vara med!

Datum

söndag 16 juni 2024
Expired!

Tid

11:00 - 12:30

Plats

Klövedals Missionskyrka
Klövedals Missionskyrka
Norra Valsäng 30, Klövedal

Speaker