Iordningställande logmöten

På söndagar möts vi till gudstjänst - varannan vecka i Klövedal, varannan vecka i Valla - och vi samlas för att ära och lovsjunga Gud, be tillsammans och lyssna till predikan. Ungefär en gång i månaden firar vi också nattvard tillsammans. 

Efter gudstjänsten, som brukar vara cirka 1,5 timma, fortsätter gemenskapen kring fikaborden.

Datum

måndag 5 augusti 2024

Tid

17:00 - 20:00

Platser

Magnus lada
Kyrkofjäll 202, Klövedal