Logmöte

Onsdag-söndag vecka 32 är det dags för sommarens logmötesserie, och — precis som tidigare år — samlas vi i ladan hos Magnus Karlsson i Kyrkofjäll, Klövedal (karta hittar ni här). Teman för årets samlingar är en liten sammanfattning av en stor sanning — Mötet med Jesus förändrar allt — och predikningarna kommer att utgå från texter i Johannesevangeliet om just detta. Det blir också mycket sång i samlingarna, och vi avslutar med gemenskap vid fikabordet.

I sön­da­gens avslut­nings­guds­tjänst får vi höra Jakob Lith­ner från San­de­slätts Krist­na För­sam­ling pre­di­ka uti­från Johan­nes 11, om Jesus och Lasa­rus. Även idag finns John­ny och Noo­mie Björn­ha­ger med och för oss. Kom och var med!

Datum

söndag 11 augusti 2024

Tid

11:00 - 12:30

Speaker

  • Jakob Lithner
    Jakob Lithner

    Jakob är med i San­de­slätts För­sam­ling som lig­ger i Hammarkullen/Angered i nor­ra Göte­borg. I cir­ka 40 år har han varit en del av ledar­tea­met där. För­sam­ling­en har inga anställ­da och äger inga loka­ler, så vid sidan om ansva­ret i för­sam­ling­en har Jakob job­bat som lära­re, IT-kon­sult och coach. Han är gift med Eli­sa­beth och de har till­sam­mans har tre vux­na döttrar.