Logmöte

Onsdag-söndag vecka 32 är det dags för sommarens logmötesserie, och — precis som tidigare år — samlas vi i ladan hos Magnus Karlsson i Kyrkofjäll, Klövedal (karta hittar ni här). Teman för årets samlingar är en liten sammanfattning av en stor sanning — Mötet med Jesus förändrar allt — och predikningarna kommer att utgå från texter i Johannesevangeliet om just detta. Det blir också mycket sång i samlingarna, och vi avslutar med gemenskap vid fikabordet.

På lör­dag­kväl­lens sam­ling pre­di­kar Mats Kollind, pas­tor i pingst­för­sam­ling­en i Bohus, uti­från Johan­nes 9, om mötet mel­lan Jesus och den blind­föd­de man­nen. Mats har ock­så med sig John­ny och Noo­mie Björn­ha­ger som kom­mer att leda oss i lov­sång. Hop­pas att du kommer!

Datum

lördag 10 augusti 2024

Tid

19:00 - 20:30

Speaker

  • Mats Kollind
    Mats Kollind

    Mats är 52 år gam­mal, har tre barn och job­bar till var­dags med plåt och svets, res­te­ran­de tid tjä­nar han som pas­tor i pingst­kyr­kan Fila­del­fia Bohus.