Logmöte

Onsdag-söndag vecka 32 är det dags för sommarens logmötesserie, och — precis som tidigare år — samlas vi i ladan hos Magnus Karlsson i Kyrkofjäll, Klövedal (karta hittar ni här). Teman för årets samlingar är en liten sammanfattning av en stor sanning — Mötet med Jesus förändrar allt — och predikningarna kommer att utgå från texter i Johannesevangeliet om just detta. Det blir också mycket sång i samlingarna, och vi avslutar med gemenskap vid fikabordet.

Ikväll får vi höra vår egen pas­tor Joel Mag­nus­son pre­di­ka uti­från Johan­nes 5, om mötet mel­lan Jesus och den sju­ke man­nen vid Betes­da­dam­men. Känn dig rik­tigt varmt välkommen!

Datum

fredag 9 augusti 2024

Tid

19:00 - 20:30

Speaker

  • Joel Magnusson
    Joel Magnusson

    Joel kom­mer ursprung­li­gen från Fis­ke­bäck och har sedan 2011 tjä­nat som pas­tor i mis­sions­för­sam­ling­ar­na i Val­la och Klö­vedal. Joel bor till­sam­mans med sin fru Eve­li­na och deras fyra barn i Kållekärr.