Logmöte

Onsdag-söndag vecka 32 är det dags för sommarens logmötesserie, och — precis som tidigare år — samlas vi i ladan hos Magnus Karlsson i Kyrkofjäll, Klövedal (karta hittar ni här). Teman för årets samlingar är en liten sammanfattning av en stor sanning — Mötet med Jesus förändrar allt — och predikningarna kommer att utgå från texter i Johannesevangeliet om just detta. Det blir också mycket sång i samlingarna, och vi avslutar med gemenskap vid fikabordet.

I tors­da­gens sam­ling får vi höra Filip Lar­s­son, pas­tor i Vall­hamra­kyr­kan i Säve­da­len, pre­di­ka uti­från Johan­nes 4, om mötet mel­lan Jesus och kvin­nan vid Sykars brunn. Varmt välkommen!

Datum

torsdag 8 augusti 2024

Tid

19:00 - 20:30

Speaker

  • Filip Larsson
    Filip Larsson

    Filip är pre­di­kant, lov­sång­s­le­da­re och pas­tor i Par­til­le Pingst­för­sam­ling – Vall­hamra­kyr­kan. Han har en kan­di­da­tex­a­men i teo­lo­gi vid Fjell­haug Teo­lo­gis­ke Høgsko­le i Oslo. Till var­dags bor han i Älväng­en till­sam­mans med sin fru Elin, deras två söner och ett tju­go­tal höns.