Logmöte

Onsdag-söndag vecka 32 är det dags för sommarens logmötesserie, och — precis som tidigare år — samlas vi i ladan hos Magnus Karlsson i Kyrkofjäll, Klövedal (karta hittar ni här). Teman för årets samlingar är en liten sammanfattning av en stor sanning — Mötet med Jesus förändrar allt — och predikningarna kommer att utgå från texter i Johannesevangeliet om just detta. Det blir också mycket sång i samlingarna, och vi avslutar med gemenskap vid fikabordet.

I den­na förs­ta sam­ling får vi höra Fred­rik Ljung­quist från Udde­val­la pre­di­ka uti­från Johan­nes 3, om mötet mel­lan Jesus och Niko­de­mus. Varmt väl­kom­men att vara med!

Datum

onsdag 7 augusti 2024

Tid

19:00 - 20:30

Speaker

  • Fredrik Ljungquist
    Fredrik Ljungquist

    Fred­rik är 54 år gam­mal och kom­mer ursprung­li­gen från Stock­holm. Är sedan 28 år Udde­val­la­bo och har i 25 år arbe­tat som orto­ped­lä­ka­re. Tog emot fräls­ning­en från Jesus Kristus i unga år och sam­ta­lar gär­na om and­li­ga eller exi­sten­ti­el­la frågor.
    — Jag har brot­tats med tron genom livet, säger Fred­rik, och fun­nit att det är sant: Han, Jesus, är mitt hopp. Även bort­om graven.