Guds nåd som den verkligen är

Mar­cus Anders­son pre­di­kar uti­från Kolos­ser­bre­vet 1:1–14.

Other Ser­mons
Recent terms