Jesus söker och frälser de förlorade

Joel Mag­nus­son pre­di­kar uti­från Luka­se­vange­li­et 19:1–10.

Other Ser­mons
Recent terms