Bibelsamtal

Den här vec­kan träf­fas vi i mis­sionhu­set i Klö­vedal, läser bibeln och sam­ta­lar uti­från en rad frå­gor kopp­la­de till tex­ten vi läst. Vi avslu­tar med att fika tillsammans. 

Datum

onsdag 2 mars 2022
Expired!

Tid

10:00 - 12:00

Platser

Klövedals Missionskyrka
Klövedals Missionskyrka
Norra Valsäng 30, Klövedal

Lämna en kommentar