Församlingsdag

Vi åker till EFS Mis­sions­hus på Dyrön till­sam­mans. Fär­jan avgår kl. 09:35 Rön­nängs bryg­ga, där­ef­ter bör­jar vi dagen med att fira en gemen­sam guds­tjänst till­sam­mans EFS-för­sam­ling­en kl. 10:30.

Gemen­ska­pen fort­sät­ter sedan under dagen, och vi räk­nar med att vara till­ba­ka i Rön­näng cir­ka kl. 19:00. Anmä­lan till pas­tor Joel via e‑post eller tele­fon 0739–161416.

Väl­kom­men att vara med!

Datum

söndag 18 september 2022
Expired!

Tid

09:35 - 19:00

Platser

EFS Dyrön
EFS Dyrön
Hamnvägen 27, Dyrön

Lämna en kommentar