Pingstpromenad

Den årli­ga pingst­pro­me­na­den blir i år vid “Trollsti­gen” i Rön­näng, sam­ling vid Klä­des­hol­mens nya kyr­ko­gård i Ble­ket­ber­gen. Med­tag egen fikakorg.

Hop­pas att du föl­jer med!

Datum

torsdag 18 maj 2023
Expired!

Tid

16:00 - 19:00

Platser

Trollstigen
Trollstigen
Bleketbergen, Rönnäng

Lämna en kommentar