Pingstpromenad

Den årli­ga pingst­pro­me­na­den blir i år i Fon­tin-områ­det (naturreservat/friluftsområde) i Kungälv. Med­tag egen fika­korg. (Mer info kommer.)

Hop­pas att du föl­jer med!

Datum

lördag 27 maj 2023
Expired!

Tid

16:00 - 19:00

Platser

Fontins naturreservat
Kungälv

Lämna en kommentar