Hos ingen annan finns frälsningen

Patrik Strand pre­di­kar uti­från Apost­lagär­ning­ar­na 4:1–14.

Other Ser­mons
Recent terms