Jesus kommer tillbaka

Joel Mag­nus­son pre­di­kar uti­från Apost­lagär­ning­ar­na 1:9–11.

Other Ser­mons
Recent terms