Under förföljelse är Gud en suverän kung

Gus­tav Nils­son pre­di­kar uti­från Apost­lagär­ning­ar­na 4:1–31.

Other Ser­mons
Recent terms