Inga kommentarer ännu

De frälstas lovsång

Joel Mag­nus­son pre­di­kar uti­från Jesa­ja 12:1–6.

Lämna en kommentar