Inga kommentarer ännu

De sjuka som inte förstod att de behövde läkaren

Joel Mag­nus­son pre­di­kar uti­från Mar­kus 2:18:3–6.

Lämna en kommentar