Inga kommentarer ännu

Den kärleksfulle Fadern

Joel Mag­nus­son pre­di­kar uti­från 1 Johan­nes­bre­vet 3:1.

Lämna en kommentar