Inga kommentarer ännu

Domen

Joel Mag­nus­son pre­di­kar uti­från Mat­teus 13:47–52.

Lämna en kommentar