Inga kommentarer ännu

Gud är trofast

Patrik Strand pre­di­kar uti­från Lukas 13:6–9.

Lämna en kommentar