Inga kommentarer ännu

Han är sannerligen uppstånden

Mar­cus Anders­son pre­di­kar uti­från Mar­kus 15:40–16:8.

Lämna en kommentar