1

Jesus är Herre över stormen

Joel Mag­nus­son pre­di­kar uti­från Mar­kus 4:35–41.

Comment(1)

  1. Svara
    Daniel Nilsson säger:

    Hej Joel!! Jag hade för­må­nen att få läsa om dig i Nimas inlägg vil­ket led­de mig till att bör­ja lyss­na på dina pre­dik­ning­ar. Båda de jag lyss­nat på hit­tills är oer­hört bra, fäst dina ögon på Kristus och den här som hand­lar om stor­mar i våra liv. Stoo­ort, stort tack för des­sa, jag ser verk­li­gen fram emot att få lyss­na på fler. I din ödmjuk­het för­står jag om du kanske inte är så bra på att ta emot det­ta med­de­lan­de, så jag ska vara noga med att tac­ka Gud, som ju ska ha all ära, för att Han satt dig till den­na gär­ning, att för­med­la bud­ska­pet om Honom. Vaya con Dios! (Gå med Gud) Daniel

Lämna en kommentar