Inga kommentarer ännu

Kom ihåg, glöm inte

Joel Mag­nus­son pre­di­kar uti­från 5 Mose­bok 8:1–18.

Lämna en kommentar