Inga kommentarer ännu

Korsets väg: Från hårda hjärtan till livslång trohet

Joel Mag­nus­son pre­di­kar uti­från Mar­kus 10:1–12.

Lämna en kommentar