Inga kommentarer ännu

Korsets väg: Från högmod till ödmjukt tjänande

Joel Mag­nus­son pre­di­kar uti­från Mar­kus 9:30–50.

Lämna en kommentar