Inga kommentarer ännu

Motivet till att tjäna

Joel Mag­nus­son pre­di­kar uti­från Mat­teus 20:1–16.

Lämna en kommentar