Bibelstudie

Bibelstudie
På ons­dag, 28 april, fort­sät­ter bibelstu­di­er­na i Val­la över 1 Petrusbrevet.
Vi kom­mer den­na vec­ka att gå ige­nom kapi­tel 1 vers 3–12, läs gär­na des­sa ver­ser innan sam­ling­en (och även hela bre­vet om du har tid).
Ta med er en bibel. Till­sam­mans sam­ta­lar vi och hjälps åt att för­stå Guds Ord, med bönen att det­ta skall för­vand­la våra liv.
 
Kan du inte vara med på plats i Val­la går det fint att anslu­ta hem­i­från via den­na länk.
Fun­ge­rar lika bra med dator, surf­plat­ta eller mobiltelefon!
 

 

Lämna en kommentar