Podcast-problem

Spotify

Vi har sedan en tid till­ba­ka pro­blem med upp­da­te­ring­en av pre­di­ko-podcas­ten som gått att lyss­na på i Spo­ti­fy. Just nu lig­ger där­för podcas­ten nere, men vi hop­pas att vi snart är uppe på banan igen. Pre­dik­ning­ar­na finns dock — som van­ligt — till­gäng­li­ga för lyss­ning direkt på vår hemsida. 

Lämna en kommentar