Ny hemsida i drift

Dator

Efter en tids “nät­dva­la” kan vi nu lan­se­ra vår nya hem­si­da. Den befin­ner sig fort­fa­ran­de i någon sorts upp­bygg­nads­fas, och kom­mer efter­hand att snyg­gas till och för­bätt­ras på oli­ka vis. 

Gäl­lan­de pre­di­ko­ar­ki­vet, som just nu är gans­ka magert, kom­mer det att fyl­las upp med äld­re (och nya) pre­dik­ning­ar allteftersom. 

Hör gär­na av Er med ev. för­bätt­rings­för­slag eller om Ni stö­ter på någ­ra pro­blem (myc­ket tro­ligt). T ex skul­le det kun­na visa sig att vis­sa av sidor­na fun­ge­rar dåligt i mobil­te­le­fo­ner, vis­sa webb­lä­sa­re. Vi för­sö­ker lösa pro­ble­men så snart vi stö­ter på dem!

Lämna en kommentar