Andakter under fastan

Andakt

Pre­cis som tidi­ga­re år inbju­der vi till andak­ter på ons­da­gar under fas­te­pe­ri­o­den, med start i Klö­vedal på askons­da­gen (17 feb­ru­a­ri) kl. 19:00.  

Omstän­dig­he­ter­na gör att vi i år inte kom­mer att fira natt­vard vid des­sa sam­ling­ar. Istäl­let blir det text­läs­ning var­vat med bön och sång. 

Varmt väl­kom­men!

Lämna en kommentar