Goda Nyheter!

Att läsa en andakts­bok under advents­ti­den är en väl­digt god hjälp för att låta Bibelns bud­skap verk­li­gen få sjun­ka in. Andakts­bo­ken “Goda Nyhe­ter om en stor gläd­je” är skri­ven av pas­tor John Piper och inne­hål­ler 25 kor­ta andak­ter med ett bibelord följt av en kort reflektion. 

Boken kos­tar 129:- och finns att köpa att köpa i sam­band med våra guds­tjäns­ter. Andak­ter­na kom­mer även att pub­li­ce­ras på Evan­ge­lie­cen­tre­rat löpan­de var­je dag fram till jul.   Det går även att lyss­na till andak­ter­na via Spo­ti­fy eller Soundcloud.

Lämna en kommentar