Församlingarnas årsberättelse 2022

Årsskifte

Här kan du läsa om en del av vad som hän­de i för­sam­ling­ar­na under det gång­na året: 

Årsberättelse 2022

Joel Magnusson

Joel Magnusson

Pastor i missionsförsamlingarna i Valla och Klövedal på Tjörn.

Lämna en kommentar