Kommande händelser

Ing­et eve­ne­mang hittades! 
Visa fler

Senaste blogginlägg

Joel Magnusson

Ögon som ser 

Om Gud inte öpp­nar våra ögon för­blir vi som Emmaus­vand­rar­na; vi har san­ning­en mitt fram­för ögo­nen utan att vi vare sig för­står den, för­vand­las av den eller gläds över den.

Läs mer » 
Kors
Joel Magnusson

Vi följer i Jesu fotspår 

Den krist­na påsken är fak­tiskt den mest avgö­ran­de och bety­del­se­ful­la vec­kan i hela världs­hi­sto­ri­en, eftersom Jesus Kristus dör och upp­står och full­bor­dar män­ni­skans fräls­ning. Veckobrevet

Läs mer » 

Senaste predikningar

“Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.”

(Hebreerbrevet 12:2)

Vi är två missionsförsamlingar på Tjörn — i Valla
och Klövedal — som vill sprida evangeliet om Jesus
Kristus och verka för Guds rikes utbredande.

Tack för att Du tittar förbi!

Kalender

Månads­vis Vec­ko­vis Dag­li­gen

juni 2024

Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Evenemang under 28
Syjunta
18:00 — 20:30

Symöte

Val­la Missionskyrka
Evenemang under 29
10:00 — 12:00

Bibelsamtal

Hem­ma hos Els-Marie Olsson
Evenemang under 1
Inga eve­ne­mang
Evenemang under 2
Klövedals missionskyrka
11:00 — 12:30

Gudstjänst

Klö­vedals Missionskyrka
Evenemang under 3
Inga eve­ne­mang
Evenemang under 4
Inga eve­ne­mang
Evenemang under 5
Inga eve­ne­mang
Evenemang under 6
Inga eve­ne­mang
Evenemang under 7
Inga eve­ne­mang
Evenemang under 8
Inga eve­ne­mang
Evenemang under 9
Evenemang under 10
Inga eve­ne­mang
Evenemang under 11
Inga eve­ne­mang
Evenemang under 12
10:00 — 12:00

Bibelsamtal

Hem­ma hos Els-Marie Olsson
Evenemang under 13
Inga eve­ne­mang
Evenemang under 14
Inga eve­ne­mang
Evenemang under 15
Inga eve­ne­mang
Evenemang under 16
Klövedals missionskyrka
11:00 — 12:30

Gudstjänst

Klö­vedals Missionskyrka
Evenemang under 17
Inga eve­ne­mang
Evenemang under 18
Inga eve­ne­mang
Evenemang under 19
Inga eve­ne­mang
Evenemang under 20
Inga eve­ne­mang
Evenemang under 21
Inga eve­ne­mang
Evenemang under 22
Inga eve­ne­mang
Evenemang under 23
Evenemang under 24
Inga eve­ne­mang
Evenemang under 25
Inga eve­ne­mang
Evenemang under 26
10:00 — 12:00

Bibelsamtal

Hem­ma hos Els-Marie Olsson
Evenemang under 27
Inga eve­ne­mang
Evenemang under 28
Inga eve­ne­mang
Evenemang under 29
Inga eve­ne­mang
Evenemang under 30
Klövedals missionskyrka
11:00 — 12:30

Gudstjänst

Klö­vedals Missionskyrka

Senaste blogginlägg

Senaste predikningar