Ögon som ser

Om Gud inte öppnar våra ögon förblir vi som Emmausvandrarna; vi har sanningen mitt framför ögonen utan att vi vare sig förstår den, förvandlas av den eller gläds över den.

Fortsätt läsa

Kors

Vi följer i Jesu fotspår

Den krist­na påsken är fak­tiskt den mest avgö­ran­de och bety­del­se­ful­la vec­kan i hela världs­hi­sto­ri­en, eftersom Jesus Kristus dör och upp­står och full­bor­dar män­ni­skans fräls­ning. Vec­kobre­vet […]

Fortsätt läsa